Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Van het bestuur

Besturen in coronatijden

Het zijn bizarre tijden, niet in het minst voor verenigingsbestuurders. Er kon niet worden gevolleybald maar toch – of juist dan – moeten er zaken besproken en geregeld worden. Maar vergaderen in het Dynamo Café mocht nog niet. Dit betekende appen, mailen, bellen, online vergaderen via Teams. Natuurlijk lukt dat wel, gelukkig zijn al die voorzieningen er. Maar er gaat niets boven samen rond de bestuurstafel zitten, elkaar zien, elkaars reacties zien en horen, alle aandacht bij het onderwerp, meer tijd om iets te bespreken.

Beachvolleybal

Mooi dat we tijdens de coronacrisis weer buiten mochten gaan sporten! Dankzij de goede voorbereidingen door NOC*NSF en de Nevobo lag er een protocol voor het opstarten van het beachvolleyballen. Door inzet van met name Carleyn Maatman, Jeroen van der Linden en Arjan de Groot kwam er een protocol voor onze vereniging, en konden we gelukkig weer volleyballen. Dit is uitgebreid gecommuniceerd naar de leden, ouders en op de website. Met veel plezier is er de afgelopen weken gevolleybald op de beachvelden. Al moet worden gezegd dat niet iedere groep z’n verantwoordelijkheid nam voor wat betreft het netjes achterlaten van de velden. Voor het volleyballen in de zaal zal er weer een protocol moeten komen. Maar ook voor het clubhuis. Nu is de vakantieperiode (bijna) aangebroken. Voor sommigen zal het nauwelijks anders zijn omdat ze toch al thuis waren. Maar nu hoeft er even niet gewerkt te worden en hoeven geen lessen te worden gevolgd. Er mag weer veel meer dus velen trekken er lekker op uit. Geniet ervan! Het georganiseerd spelen op de beachvelden is hiermee stil komen te liggen. Senioren kunnen wel beachen maar dienen dit zelf te organiseren. De richtlijnen moeten daarbij in acht genomen blijven worden.


Einde van het seizoen en start nieuwe seizoen

Jammer is het dat er geen kampioenen zijn en dat de bekende activiteiten aan het einde van het seizoen niet konden doorgaan. Her en der is er wel iets georganiseerd. Met mijn (recreanten)groep hebben we bijvoorbeeld een heel geslaagde “coronaproof barbecue” georganiseerd in een grote tuin. Afstand houden lukte prima en ging zeker niet ten koste van de gezelligheid. De huldiging van de kampioenen bij de jeugd en de mini’s in de eerste competitiehelft volgt in het nieuwe seizoen, evenals de huldiging van de jubilarissen en de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de start van het seizoen. In de weekenden van 5/6 en 12/13 september kan er volop gevolleybald worden. Over de verdere invulling wordt nog nagedacht.


Begroting seizoen 2020-2021

Normaal gesproken wordt in de voorjaarsledenvergadering de begroting voor het volgende seizoen vastgesteld, met daarbij de vaststelling van de contributies en andere kosten. Zoals al meegedeeld heeft het bestuur besloten dit door te schuiven naar de najaarsledenvergadering. Een begroting is wel opgesteld en akkoord bevonden door het bestuur, maar er zijn nog wel onzekerheden: kunnen we echt weer volleyballen en competitie spelen, kunnen we de tribunes onbeperkt gebruiken, wat kan er in het clubhuis, kan het internationale jeugdtoernooi doorgaan? Bijna alles heeft financiële consequenties. Een begroting maken is altijd al vooruit kijken maar met deze onzekerheden is het nog lastiger.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor komend seizoen nog op de oude (gewone) voet verder te gaan zodat we niet op voorhand gaan bezuinigen in verband met mogelijke tegenvallers in het komende seizoen. Mocht er een verlies ontstaan door mogelijke corona-maatregelen dan zal dat ten laste van de reserves worden gebracht. Deze zijn gelukkig aanwezig waardoor de vereniging niet gelijk in de financiële problemen zal geraken.

We hopen in de najaarsledenvergadering zoveel mogelijk leden (en ouders van jeugdleden) te zien om e.e.a. te kunnen toelichten en goedkeuring te krijgen voor dit beleid. De begroting is via de penningmeester al wel op te vragen (penningmeester@svdynamo.nl).


Contributie seizoen 2020-2021

Voor wat betreft de contributie is alleen de gebruikelijke indexering toegepast. Het competitiegeld is naast de indexering tevens verhoogd met € 2,50 vanwege de verhoogde Nevobo-bijdrage per lid van de vereniging. Voor de top- en opleidingsteams geldt een extra toeslag (de betreffende spelers en speelsters hebben hierover apart bericht ontvangen van de TC).

Voor een overzicht van de contributie voor het seizoen 2020/2021 klik hier

Iedereen een mooie zomerperiode gewenst!

Namens het bestuur,
Alice Jonker,
secretaris