Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen, Info over lidmaatschapLid worden

Geef je op voor Court crew H1/D1

 

 

 

 

 

 

 

Bestel je pizza voor Super Saturday! 

 

 

 

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Vertrouwenspersoon

Tessa Bouwmeester
Vertrouwenspersoon
Dré Tiel Groenestege
Vertrouwenspersoon

Volleybalvereniging SV Dynamo heeft niet alleen de ambitie om op sportief gebied de top te halen, maar vindt het net zo belangrijk dat leden het naar de zin hebben. Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen, zijn er gedragsregel opgesteld (zie onder het kopje gedragsregels). Veiligheid en vertrouwen vinden wij belangrijk. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in veilige en betrouwbare handen zijn. Om dit vertrouwen gestalte te geven, vragen we voor iedereen die te maken heeft met jeugd onder de 18 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Elk jaar wordt er van nieuwe trainers of begeleiders een VOG aangevraagd. Deze VOG wordt door het bestuur verplicht gesteld. Ondanks alle inspanningen van het bestuur en van ons, als vertrouwenspersonen, kunnen we onveilige situaties niet altijd voorkomen (zie ook het rapport van de onderzoekscommissie). Helaas gebeuren er dingen die wij niet verwachten en niet zien.

 

Heeft u als ouder, of heb jij als speelster/speler vragen over de juiste manier van omgaan met elkaar of het tonen van wederzijds respect, neem dan contact op met een van ons. Alles wat gezegd wordt blijft vertrouwelijk. Laten we samen alert zijn op alles wat er met ons en om ons heen gebeurt. Samen kunnen we zorgen voor een fijne sportvereniging.

Taken van de vertrouwenspersoon:

  • voeren van gesprekken
  • luisteren naar signalen die er gegeven worden
  • het bieden van eerste opvang voor een slachtoffer
  • het zo duidelijk mogelijk in kaart brengen van de ongewenste situatie
  • het zo mogelijk doen beëindigen van de ongewenste situatie
  • het indien nodig en gewenst behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht of verdere verwijzing
  • indien nodig doorverwijzen naar andere relevante hulpverleningsinstellingen

De vertrouwenspersonen verrichten hun werkzaamheden anoniem en volkomen vertrouwelijk. Ze rapporteren anoniem aan de voorzitter van het bestuur. Als er naar haar mening aanleiding is om maatregelen te nemen, zullen zij de situatie bespreken met een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze laatste is verantwoordelijk voor het besluit over eventuele maatregelen die genomen moeten worden en de communicatie hierover.

Contact

Zie onder de tab 'Contact'.