Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Dynamo Sportspeeltuin start woensdag 19 mei

In het Apeldoornse Sport & Beweegakkoord staat de volgende passage:
Vaardig in bewegen van jongs af aan, Breed Motorisch opleiden

“Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruitgaat. Als kinderen niet vaardig zijn in sporten en bewegen is de kans groter dat ze er ook geen lol aan zullen beleven.”


Deze passage kunnen wij als SV Dynamo helemaal onderschrijven. Het meer breed motorisch opleiden is dan ook een onderwerp dat wij nu al meenemen in onze technische leerlijnen bij de jeugd. Kinderen zien dit ook steeds meer terug in hun trainingen. Uiteindelijk willen we kinderen niet alleen veel plezier laten beleven aan volleyballen, maar willen we hen ook goede motorische vaardigheden aanleren die van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl.


Dynamo Sportspeeltuin

De leeftijd waarop je kunt gaan volleyballen bij de mini’s is vanaf 6 jaar. Wij willen kinderen graag zo jong mogelijk aan het bewegen krijgen en voor hun 6e jaar de mogelijkheid bieden met sporten en bewegen te beginnen. We gaan daarom starten met de Dynamo Sportspeeltuin voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Bij de Dynamo Sportspeeltuin ga je nog niet op volleybal, maar je wordt wel lid van de volleybalvereniging. Je gaat eerst goed de basisvormen van bewegen leren, zodat je met 6 jaar goed voorbereid kunt beginnen met volleyballen bij de mini’s (CMV). Binnen de Dynamo Sportspeeltuin bieden we 2 soorten beweegdiploma’s aan: het Nijntje Beweegdiploma en het Acie Sportdiploma. Hieronder vertellen we wat meer over deze 2 beweegdiploma’s.


Nijntje Beweegdiploma
Dit beweegdiploma bieden we aan voor kinderen van 3 en 4 jaar. Het Nijntje Beweegdiploma is een product van de KNGU.  In een lessenserie leren kinderen spelenderwijs de basisvormen van het bewegen.


Acie Sportdiploma
Dit beweegdiploma bieden we aan voor kinderen van 4 en 5 jaar. Het Acie Sportdiploma bouwt verder op het Nijntje Beweegdiploma. Plezier in bewegen staat voorop waarbij we zo dynamisch en actief mogelijk bezig willen zijn. Via leuke spelvormen en thema’s werken de kinderen aan hun samenspel, breed motorische vaardigheden, coördinatie en lenigheid. Ook zal er meer aandacht zijn voor balvaardigheid voorbereidend op alle balsporten.


Er zit een overlap in de leeftijden en daar is bewust voor gekozen. Als 3-jarige zit je bij het Nijntje Beweegdiploma en als 5-jarige bij het Acie Sportdiploma. Vanaf het moment dat het kind 4 jaar wordt, zullen de trainers bekijken op welk moment het kind de overstap van het Nijntje beweegdiploma naar het Acie Sportdiploma maakt. Dit zal afhangen van de ontwikkeling van de vaardigheden van het kind.


Trainingsmomenten

De trainingen zijn op de volgende momenten:

  • Woensdag 15.00-16.00 Nijntje Beweegdiploma
  • Woensdag 16.00-17.00 Acie Sportdiploma

Op dit moment zijn door de Covid-regels van de overheid de trainingen nog buiten op het grasveld bij de beachvelden bij het Omnisport. Na de zomervakantie zullen de trainingen op dezelfde tijden in het Omnisport plaats vinden.


Trainers

De trainers hebben de opleiding tot Nijntje Beweegdiploma instructeur gedaan en/of volgen opleidingen op het gebied van breed motorisch opleiden van kinderen. Na de zomervakantie (of als de groepsgrootte er eerder om vraagt) worden de trainers ondersteund door stagiaires van het ROC Aventus Sport & Bewegen.


Inschrijven en kosten

Je kunt je inschrijven door een mail te sturen aan sportspeeltuin@svdynamo.nl . Geef daarbij je volledige naam, geboortedatum en contactgegevens van ouders/begeleiders door.

Kosten: € 29,75 per kwartaal