Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Vacature secretaris bestuur SV Dynamo

Na 12 jaar secretaris te zijn geweest van het bestuur van SV Dynamo heeft Alice Jonker aangegeven te willen stoppen als secretaris/bestuurslid. Alice blijft wel de ledenadministratie verzorgen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! Omdat Alice stopt, zijn wij per direct op zoek naar een opvolg(st)er. Lees meer over de functie, de bestuurskwaliteiten en de taken en verantwoordelijkheden van de secretaris onder 'Lees het hele bericht'.

 Functie van de secretaris

 • De secretaris heeft, naast de formele secretariële taken, een belangrijke rol in de interne organisatie van de vereniging.
 • De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur.
 • De secretaris heeft de bestuurlijke lijnen met het secretariaat van de Nevobo.
Bestuurskwaliteiten van de secretaris
 • Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren en heeft interesse in de problematiek van de leden van de vereniging.
 • Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Heeft verantwoordelijkheidsbesef voor de communicatieprocessen binnen de vereniging en onderhoudt contacten in opdracht van het bestuur met de leden van de vereniging.
 • Kan gestructureerd werken, is nauwkeurig en heeft oog voor detail.
 • Beheerst de Nederlandse taal en is in staat de berichtgeving duidelijk te verwoorden.
 • Is computervaardig.
 • Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Reikt op basis van ervaring en deskundigheid oplossingsrichtingen aan voor vraagstukken.
Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris
 • De secretaris heeft, naast de formele secretariële taken, een belangrijke rol in de interne en externe communicatie van het bestuur van de vereniging, veelal per e-mail.
 • Steunt de voorzitter bij het beleid van de vereniging en andere overkoepelende taken.
 • Voorbereiden van de agenda’s voor bestuur en algemene ledenvergadering.
 • Verzorgt via e-mail het versturen van de agenda en bijbehorende bijlagen en documentatie.
 • Notuleert de vergaderingen, legt de concepten voor aan het bestuur en verzendt de vastgestelde verslagen.
 • Maakt afspraken namens het bestuur en bewaakt de voortgang namens de vereniging en verzorgt de nodige correspondentie.
 • Is op overzichtelijke momenten bereikbaar via e-mail en telefoon, voor het beantwoorden en afhandelen van vragen of het ondernemen van een vervolgactie.
 • Stelt een jaarverslag van de vereniging op.
 • Bewaakt de zittingstermijnen van het dagelijks bestuur.
 • Controleert het uitbesteed werk ten behoeve van de vereniging.

Heb je interesse en wil je ons bestuur komen versterken? Neem dan contact op met de voorzitter via een e-mail naar j.lit@chello.nl.

 

Bestuur SV Dynamo