Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

 

 

 

 

 

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Coronaprotocol voor leden 

Trainingsrooster binnen sporten
Roosters > Trainingen

 

 

 

 

 

Trainingsrooster buiten sporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronaprotocol voor leden

Alle ruimtes voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio. Om sporten op veilige afstand mogelijk te maken hebben Dynamo en het Omnisport een corona protocol ontwikkeld. Lees de bijlagen goed door. Hiernaast een foto van de looproute en hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.


Houd je aan de volgende regels.

 • Sporters kunnen tot 16.30 uur via de hoofdentree/deur 2 naar binnen en na 16.30 uur via deur 3 (Dynamo ingang). Volg de pijlen.
 • Ouders die kinderen naar een training of thuiswedstrijd brengen mogen niet blijven kijken.
 • Er staat een plattegrond van de looproutes in de PDF ‘Protocol wedstrijden en trainingen’.
 • Er is desinfectie gel aanwezig bij de ingangen.
 • Gebruik de kleedkamer uitsluitend voor het toilet. Omkleden en douchen is niet toegestaan.
 • Kleed je niet om in de gang, er hangen camera's. Doe thuis je sportkleren aan en wissel je schoenen bij binnenkomst in de sporthal, houd hierbij voldoende afstand van elkaar.
 • Een teamsport mag worden beoefend zonder rekening te houden met de 1,5 meter regel. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand houden.
 • Coaches, trainers en scheidsrechters die bij het veld staan, moeten wel de 1,5 meter afstand aanhouden.
 • Neem op de tribune plaats (uitsluitend op stoelen met een groene stip) totdat jouw veld beneden beschikbaar is.
 • Bij wedstrijden zijn er toezichthouders aanwezig. Zij zijn het aanspreekpunt voor gasten, Dynamoleden en Omnisport en herkenbaar aan een gekleurd hesje. Vriendelijk verzoek om de aanwijzigingen van de toezichthouders op te volgen. Als wij ons niet aan het Corona protocol houden dan lopen we het risico dat we straks niet meer kunnen sporten in het Omnisport.
 • Geen publiek bij wedstrijden. Uitzondering: ouders van andere verenigingen die mini’s of jeugdleden vervoeren naar het Omnisport vallen onder teambegeleiding. Het gaat dan om het vervoer van mini's, ABC-jeugd en jeugdleden die bij de senioren spelen. Deze begeleiders vallen niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zij kunnen plaatsnemen op een van de tribunestoelen met een groene stip. Voor senioren- en jeugdteams geldt een maximum van 4 chauffeurs/begeleiders per bezoekend team. Voor miniteams, die vaak maar uit maximaal 6 spelers bestaan, geldt een maximum van 2 begeleiders per team (1 coach en 1 ouder). 
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Het Dynamo Café is in ieder geval gesloten tot 19 oktober. Uitzondering, zie hieronder.
 • Sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training verlaten direct de hal.
 • Personen meenemen in de auto is toegestaan. Houd je hierbij wel aan de coronarichtlijnen. Sinds 1 juli 2020 geldt: draag een mondkapje als u met mensen uit een ander huishouden in een auto of bus zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Zie de informatie van de Rijksoverheid.

Dynamo Café

Het Dynamo Café is 100% gesloten voor supporters en publiek. De keuken en de bar zijn dicht. Op basis van informatie van het Ministerie van VWS mogen we ons Dynamo Café wel gebruiken voor niet-horeca activiteiten. Het gaat hier om zaken die vallen onder ‘verenigen’ en ‘sportbeoefening’. Deze activiteiten zijn uitgezonderd van de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen. Er mogen maximaal 30 personen in het Dynamo Café samenkomen en iedereen moet zich houden aan de algemene coronaregels (1,5 meter afstand houden etc.). Heren 1 en Dames 1 en commissies/besturen mogen het Dynamo Café gebruiken als locatie voor:

 • Wedstrijdsecretariaat
 • Bestuursvergaderingen
 • Operationeel commissie overleg
 • Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
 • Verenigingsrechtzaken (AV’s etc.)
 • Uitrustplek voor de (top)teams die (eigen) lunch gebruiken tijdens de trainingen
 • Advies

Denk aan de beeldvorming. Langslopende personen kunnen denken dat het Dynamo Café als horeca wordt gebruikt.


Veelgestelde vragen


1. Wat te doen wanneer personen binnen een team zich moeten laten testen en/of op uitslag wachten?
Melden bij trainer / coach / aanvoerder. Hierbij geldt:


Wedstrijden jeugd en senioren

 • Trainer / coach / aanvoerder neemt contact op met wedstrijdsecretariaat als centraal meldpunt.
 • Wedstrijdsecretariaat overlegt met trainer / coach / aanvoerder of wedstrijd door kan gaan eventueel met invallers.
 • Wedstrijdsecretariaat neemt contact op met de Nevobo.
 • Bij twijfel overlegt wedstrijdsecretariaat met corona-coördinator Jaap van der Schaaf of voorzitter Jan Lit.                                    

Wedstrijden cmv (mini’s)

 • Trainer / coach neemt contact op met minicommissie als centraal meldpunt.
 • Minicommissie overlegt met trainer / coach of wedstrijd door kan gaan eventueel met invallers.
 • Minicommissie neemt contact op met de Nevobo.
 • Bij twijfel overlegt minicommissie met corona-coördinator Jaap van der Schaaf of voorzitter Jan Lit.

Nevobo- en RIVM-protocol 

 • Als je wacht op uitslag of klachten hebt, blijf je thuis.
 • Als overige teamspelers geen klachten hebben en het team beschikt over 6 fitte spelers dan kan de wedstrijd gewoon gespeeld worden. Eventueel met invallers.

Trainingen

 • Trainer / coach / aanvoerder neemt contact op met mini-, jeugd-, senioren-, recreanten-, of technische commissie (TC) en overlegt of training door kan gaan.
2. Wat te doen als een scheidsrechter zich moet laten testen en/of op uitslag wachten?
 • Hij / zij neemt contact op met scheidsrechtercoördinator als centraal meldpunt.
3. Door wie worden teams, trainers / coaches en scheidsrechters over protocol en maatregelen/acties geïnformeerd?
 • Door mini-, jeugd-, senioren-, recreantencommissie,TC of scheidsrechtercoördinator.
4. Is er een protocol wanneer iemand positief getest is?
 • Wanneer iemand positief getest is moet eerst de corona-coördinator Jaap van der Schaaf en voorzitter Jan Lit op de hoogte gebracht te worden. Zij informeren vervolgens de desbetreffende commissie waarna de trainer / coach / aanvoerder op de hoogte wordt gebracht.
Als protocol geldt het Nevobo protocol

Coronabesmetting binnen het team of de vereniging. Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem of haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken. De normale invalbepalingen blijven geldig en een zieke/ geblesseerde speler kan door een invaller worden vervangen.


Contactgegevens

De contactgegevens van commissies en kaderleden staan in de SV Dynamo Nieuwsbrief van donderdag 1 oktober.


Lees ook: