Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Bestel een nieuw wedstrijdshirt

 

BBQ 26 augustus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden Jubileum
Ik ben erbij!

O Ik eet mee!

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmm, ik bestel ook lekkere oliebollen van Bakkerij Toet

Zaterdag a.s. Super Saturday
Bestel Burger King
 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 7 december Europacup
19.30 Omnisport
Bestel toegangskaarten
 

 

Sponsorcommissie

Edwin Sonneveld
Lid
Ernst Lettink
Lid

SV Dynamo visie

SV Dynamo streeft ernaar om tot de top-3 van meest toonaangevende volleybalverenigingen in Nederland te behoren. Dit wat betreft het aantal actief volleyballende leden en ingeschreven competitieteams, als ook wat betreft het behalen van sportieve resultaten. De sponsoropbrengsten van SV Dynamo dragen bij aan het behalen van deze doelstellingen.

SV Dynamo sponsoring

SV Dynamo streeft ernaar om middels sponsoring haar financiële zelfstandigheid en slagkracht te verbeteren en de volleybalsport laagdrempelig te houden. Op deze manier houden we het beoefenen van de volleybalsport in Apeldoorn toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. SV Dynamo is dan ook permanent op zoek naar partners / sponsors die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid hun steentje willen bijdragen aan de breedtesport in Apeldoorn.


Met het oog op stabiliteit en zekerheid over een langere periode, streeft SV Dynamo ernaar om contracten met sponsors aan te gaan voor meerdere jaren. Voor shirtsponsors (borst, rug of mouw) worden contracten aangegaan van 5 jaar


Sponsoring helpt SV Dynamo bij het realiseren van haar sportieve doelstellingen. Het levert een financiële bijdrage op voor de vereniging. Deze bijdrage kan door Dynamo worden aangewend voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, maar ook voor opleiding. Denk hierbij aan het opleiden van meer trainers en/of coaches, maar ook scheidsrechters.


SV Dynamo hecht er veel waarde aan dat de sponsorovereenkomst voor zowel onze vereniging als ook voor onze sponsor interessant is. Zo moet de sponsoring de sponsors meetbaar meer omzet en/of naamsbekendheid opleveren. Alleen dan kan sprake zijn van een duurzaam, langjarig partnerschap tussen sponsor en SV Dynamo.


SV Dynamo biedt binnen haar sponsorplan 5 verschillende sponsorpakketten: Platinum, Goud, Zilver , Ambassadeur en Donateur. Met uitzondering van de Donateurs, worden alle sponsordeals in een sponsorcontract vastgelegd. Sponsorcontracten starten in de regel gelijktijdig met de start van het volleybalseizoen, te weten op 1 juli in enig jaar. Met het oog op de continuïteit hebben meerjaarse sponsorcontracten sterk de voorkeur.


Facturatie van sponsorbedragen geschiedt middels vooruitbetaling per jaar. De sponsor ontvangt van SV Dynamo een factuur zonder BTW, aangezien SV Dynamo niet belastingplichtig is.


Indien de beschikbare sponsorpakketten onvoldoende mogelijkheden bieden voor een beoogd sponsor, is er altijd de mogelijkheid om in overleg met de sponsorcommissie tot een aangepast sponsorcontract op maat te komen op basis van de eisen en wensen van de sponsor.

Sponsorcommissie

Binnen SV Dynamo is de sponsorcommissie aanspreekpunt voor alle zaken die met sponsoring dan wel reclame te maken hebben binnen de vereniging. De sponsorcommissie werkt nauw samen met het verenigingsbestuur en met de communicatiecommissie en legt ieder half jaar verantwoording af tijdens bestuursvergaderingen van SV Dynamo.


De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het actueel houden van het sponsorplan en voor het onderhouden van de contacten met de sponsoren. Middels periodiek contact met de sponsoren monitort de sponsorcommissie of de lopende contracten nog steeds voldoen aan de verwachtingen van beide partijen en wordt waar mogelijk en wenselijk bijgestuurd.


De sponsorcommissie van SV Dynamo heeft periodiek contact met de Stichting Top Dynamo en de businessclub Vrienden van Dynamo teneinde elkaar te informeren over lopende zaken. Tijdens periodieke vergaderingen worden overkoepelende thema’s m.b.t. sponsoring van de breedtesport (SV Dynamo) en de topsport (Stichting Top Dynamo en Vrienden van Dynamo) besproken.

Teamsponsoren

Het SV Dynamo wedstrijdshirt is voorbehouden aan Platinum, Goud en Zilver sponsoren. Voor teamsponsoren zijn reclame-uitingen op broekjes, inspeelshirts, tassen, trainingspakken mogelijk. Echter altijd in combinatie met tenminste het SV Dynamo donateur sponsorpakket. Teamsponsoring geschiedt altijd in overleg, teneinde eventuele conflicterende sponsoruitingen te vermijden.

BijlageGrootte
Sponsorpakketten.pdf415.37 KB