Volleyballen iets voor jou? 
Geef je op voor 3 x gratis trainen, Info over lidmaatschapLid worden

Geef je op voor Court crew H1/D1

 

 

 

 

 

 

 

Bestel je pizza voor Super Saturday! 

 

 

 

Volleyballen iets voor jou? 
Flyer (2 t/m 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom ook naar het wereldcafé ledenraadpleging op woensdag 31 oktober 


 

 

Kom naar het eindfeest op zaterdag 21 april! 

 

 

 

 

 

Laatste Super Saturday op 7 april, bestel een Domino's pizza

 

 

 

 

Nieuw voor peuters en kleuters:
nijntje Beweegdiploma en Sportspeeltuin

 

 

Lidmaatschap SV Dynamo Apeldoorn & Nevobo

Vooraf
Voor het spelen in de jeugd- of seniorencompetitie heb je een Nevobo spelerskaart nodig. Als je niet beschikt over zo'n kaart vraagt Dynamo die aan bij de Nevobo. Hiervoor hebben we een foto van je nodig. Die kun je verderop in dit aanmeldformulier uploaden.

Dat mag een selfie zijn of een foto zijn waar je met je gezicht recht in de camera kijkt (2 oren zichtbaar). Als er meer op de foto staat is dat geen probleem. Wij maken een uitsnede van de foto zodat je hoofd en een deel van je schouders er op staat.
Nb. Deze foto wordt niet voor de Dynamo website gebruikt.
Lid gegevens
Adresgegevens
(alleen cijfers)
(4 cijfers + 2 hoofdletters zonder spatie)
(10 cijfers)
Contactgegevens lid
(10 cijfers)
Contactgegevens ouders (indien het lid jonger is dan 18 jaar)

Moeder/verzorgster

(10 cijfers)

Vader/verzorger

(10 cijfers)
Ervaring met volleybal

Als je geen competitie hebt gespeeld kun je dit 'blok' overslaan.

Als je beschikt over een Nevobopasje wil je dan hieronder het nummer en de geldigheidsdatum invullen.

Meerdere antwoorden mogelijk
Trainen en competitie spelen
Lidmaatschap
‘Met elkaar, voor elkaar’
SV Dynamo, een vereniging met ruim 700 leden, is vergelijkbaar met een middelgroot bedrijf. Alleen met dat verschil dat de vele taken door leden en ouders van leden worden uitgevoerd zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

SV Dynamo Apeldoorn hecht aan de waarde ‘Met elkaar, voor elkaar’: iedereen draagt een steentje bij aan de vereniging.

Naast het rijden naar uitwedstrijden en de verplichte teamtaken op wedstrijddagen door jeugd- en seniorenteams wordt van elk lid (of ouder van een lid) een extra bijdrage verwacht (vanaf circa 2 uur per seizoen).

Hieronder staat een aantal taken en voor een langer overzicht van taken klik dan hier (de lijst wordt in een apart scherm geopend)


Informatiebijeenkomst voor nieuwe leden

Een aantal keer per jaar is er een bijeenkomst voor nieuwe leden. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging per e-mail.
Betalingsgegevens
Hij/zij machtigt SV Dynamo Apeldoorn om het inschrijfgeld (eenmalig € 5,00) en de kosten van het lidmaatschap (jaarlijks vast te stellen door de ledenvergadering; voor bedragen en incassodata zie www.svdynamo.nl/lidworden) af te schrijven van
De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik door SV Dynamo Apeldoorn en de Nevobo.

Indien je een volgend seizoen géén competitie meer wilt spelen, geef je dit vóór 1 mei door aan je contactpersoon van de commissie.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per 1 juli en dient schriftelijk (of per e-mail) te worden gedaan bij de ledenadministratie (leden@svdynamo.nl.

NB: Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen wettelijk verboden en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft echter wel mogelijk voor (sport)verenigingen (indien het lid niet opzegt) omdat sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan huur van sportaccommodaties.